Chứng Nhận Giải Thưởng

Sau hơn 40 năm hình thành và phát triển, Việt Hương đã từng bước xây dựng một nền tảng nội lực vững chắc, đóng góp tịch cực vào sự phát triển của đất nước nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng. Với những thành tích nổi bật đó, chúng tôi đã vinh dự nhận được nhiều Danh hiệu và Giải thưởng cao quý.

THÀNH TÍCH & KHEN THƯỞNG

TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN của tập đoàn việt hương

Chứng nhận doanh nhân TP.HCM tiêu biểu năm 2016

Bằng khen thành tích năm 2016

Chiến sĩ thi đua TP. Hồ Chí Minh năm 2021

Bằng khen thành tích Công ty CP Việt Hương năm 2015

Chứng nhận doanh nhân toàn quốc tiêu biểu năm 2016

Các chứng nhận và bằng khen khác

 

Copyright © 2022 Viet Huong Group., Ltd. All Rights Reserved

Lên đầu trang