CHỨNG NHẬN VÀ
GIẢI THƯỞNG

Việt Hương đã từng bước tạo dựng nền tảng nội lực vững chắc sau hơn 40 năm tồn tại và trưởng thành, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng. Chúng tôi đã được công nhận với một số danh hiệu và giải thưởng danh giá cho những thành tích đặc biệt như vậy.


CHỦ TỊCH HÀNG VAY CHI

Chứng nhận doanh nhân
TP.HCM tiêu biểu năm 2016


CHỦ TỊCH HÀNG VAY CHI

Bằng khen
của Thủ tướng Chính phủ năm 2016


CHỦ TỊCH HÀNG VAY CHI

Chiến sĩ thi đua TP. Hồ Chí Minh
năm 2021


CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT HƯƠNG

Khen tặng thành tích xuất sắc trong việc xây dựng & phát triển
KCN tỉnh Bình Dương 1995 - 2015


CHỦ TỊCH HÀNG VAY CHI

Chứng nhận Doanh nhân toàn quốc tiêu biểu
năm 2016

Các chứng nhận và bằng khen khác

 

Copyright © 2022 Viet Huong IP., Ltd. All Rights Reserved

Lên đầu trang