Sơ Đồ Tổ Chức

Với hơn 20.000 lao động đang làm việc tại các KCN của Việt Hương, sơ đồ tổ chức được chúng tôi phân bổ một cách khoa học và hợp lý, phân cấp cụ thể trách nhiệm của mỗi phòng ban trong Công ty nhằm đảm bảo các thành viên phối hợp với nhau chặt chẽ và hiệu quả nhất.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Hội đồng quản trị

Ông HÀNG VAY CHI

Người sáng lập - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tập đoàn Việt Hương.

Ông HÀNG VAY CHI
 • Người sáng lập - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tập đoàn Việt Hương
 • Ủy viên BCH VCCI.
 • Phó Chủ tịch Hiệp hội DN TP.HCM.
 • Chủ tịch Hội DN Quận 11.
VƯƠNG HOA

Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Việt Hương.

VƯƠNG HOA
 • Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Việt Hương.
 • 40 năm kinh nghiệm quản lý tài chính Tập đoàn Việt Hương.
Ông HÀNG VAY HIẾN

Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Việt Hương.

Ông HÀNG VAY HIẾN
 • Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Việt Hương.
 • 20 năm kinh nghiệm quản lý & giám sát thi công xây dựng công trình.
Ông TRẦN VĂN TRỌNG

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Việt Hương.

Ông TRẦN VĂN TRỌNG
 • Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Việt Hương (Phụ trách chiến lược phát triển Tập đoàn).
 • Chủ tịch & TGĐ cty TNHH TT Investment và Cty TNHH Sky Bridge (đơn vị đầu tư và phát triển dự án BĐS).
 • 25 năm kinh nghiệm qu

Ban giám đốc

HÀNG PHỐI QUYÊN

Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Việt Hương.

HÀNG PHỐI QUYÊN
 • Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Việt Hương.
 • Tổng Giám Đốc Công ty LD dệt nhuộm Việt Hồng.
 • 12 năm kinh nghiệm ngành dệt may.
 • Thành viên Hiệp hội YPO từ năm 2014.
 • Thạc sĩ (MBA).
TẠ KHIẾT CHI

Phó Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn Việt Hương.

TẠ KHIẾT CHI
 • Phó Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn Việt Hương.
 • 30 năm kinh nghiệm phụ trách Kinh doanh & vận hành Tập đoàn Việt Hương.
 • Cử nhân.
Ông TRẦN HOÀI NAM

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Việt Hương.

Ông TRẦN HOÀI NAM
 • Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Việt Hương.
 • 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực TC-NH tại ngân hàng ACB, HV Capital.
 • Cử nhân.
Ông KIỀU QUANG HIỂN

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Việt Hương.

Ông KIỀU QUANG HIỂN
 • Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Việt Hương.
 • Giám đốc nhà máy dệt nhuộm Việt Hồng.
 • 25 năm kinh nghiệm vận hành ngành dệt nhuộm.
 • Cử nhân.

Copyright © 2022 Viet Huong IP., Ltd. All Rights Reserved

Lên đầu trang