XD hạ tầng KCN VH

- Việt Hương là nhà phát triển bất động sản công nghiệp trong thời gian hơn 20 năm qua.

- Kế hoạch phát triển 40 nhà xưởng, văn phòng cho thuê trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2024.

Dự án nhà máy sản xuất vải không dệt <br> Công ty TNHH Kitty Textile
Dự án nhà máy sản xuất vải không dệt
Công ty TNHH Kitty Textile

Quy Mô: 6,500 m2

Tiến Độ: 7 tháng

Dự án nhà máy sản xuất giày <br> Công ty TNHH Patel
Dự án nhà máy sản xuất giày
Công ty TNHH Patel

Quy Mô: 60.000 m2

Tiến Độ: 22 tháng

Dự án nhà máy sản xuất đế giày<br> Công ty TNHH Sản xuất Sản phẩm Nhựa Cao Su Chunxiang
Dự án nhà máy sản xuất đế giày
Công ty TNHH Sản xuất Sản phẩm Nhựa Cao Su Chunxiang

Quy Mô: 22,071m2

Tiến Độ: 15 tháng

Dự án nhà máy sản xuất đế giầy <br>Công ty TNHH VLG Peng Hui
Dự án nhà máy sản xuất đế giầy
Công ty TNHH VLG Peng Hui

Quy Mô: 6,500m2

Tiến Độ: 4 tháng

Dự án Nhà máy sản xuất giày dép<br> Công ty TNHH Công nghệ Long Bao Xiang
Dự án Nhà máy sản xuất giày dép
Công ty TNHH Công nghệ Long Bao Xiang

Quy Mô: 6.500 m2

Tiến Độ: 4 Tháng

Dự án nhà máy sản xuất keo <br>Công ty TNHH Deasan Corporation
Dự án nhà máy sản xuất keo
Công ty TNHH Deasan Corporation

Quy Mô: 3.862 m2

Tiến Độ: 6 tháng

Dự án nhà máy sản xuất phuộc xe<br> Công ty TNHH Kim Loại Dazhen
Dự án nhà máy sản xuất phuộc xe
Công ty TNHH Kim Loại Dazhen

Quy Mô: 3.300 m2

Tiến Độ: 6 tháng

Dự án nhà xưởng cho thuê P5<br>Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Việt Hương
Dự án nhà xưởng cho thuê P5
Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Việt Hương

Quy Mô: 13.592 m2

Tiến Độ: 5 tháng

Dự án nhà xưởng sản xuất trà - cà phê <br> Công ty TNHH Cà Phê Trà Phương Vy
Dự án nhà xưởng sản xuất trà - cà phê
Công ty TNHH Cà Phê Trà Phương Vy

Quy Mô: 3.136 m2

Tiến Độ: 4 tháng

Dự án nhà máy sản xuất vải, phụ liệu giày <br> Công ty TNHH You Young Vina
Dự án nhà máy sản xuất vải, phụ liệu giày
Công ty TNHH You Young Vina

Quy Mô: 66.321 m2

Tiến Độ: 11 tháng

Dự án đầu tư mở rộng Nhà Máy XLNT<br>Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Việt Hương
Dự án đầu tư mở rộng Nhà Máy XLNT
Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Việt Hương

Quy Mô: 20.558m2

Tiến Độ: 6 tháng

Copyright © 2022 Viet Huong IP., Ltd. All Rights Reserved

Lên đầu trang